Tempus Renault Assistance

assistance575x198.jpg

V prípade nehody, nepredvídanej udalosti na cestách Vám Tempus Renault Assistant zabezpečí nepretržité aistenčné služby na čísle 0917 655 690.

V prípade neodstrániteľnej poruchy vozidla na mieste je pre Vás k dispozícii odťahové vozidlo, ktoré Vaše vozidlo odvezie do servisu.

Predáváme vozidlá značiek
Renault Dacia