Volne miesta

Aktuálne pracovné ponuky spoločnosti Tempus Group a.s. 

Personálne oddelenie: Ing. Beáta Parikupová

Tel.: +421907132096

email: kariera@tempus.sk

 

Duálne vzdelávanie

Skupina Tempus je dlhodobým lídrom v oblasti služieb motorizmu a dopravy na Slovensku. Plne si uvedomuje zodpovednosť odborného vzdelávania budúcej generácie v tomto segmetne. Preto stále viac kladie dôraz na získavanie nových, kvalitných, odborne vyspelých zamestnancov.

Študentom stredných odborných skôl v oblasti predaja a servisu vozidiel poskytuje dokonalé zázemie pre zvyšovanie ich kvalifikačných schopností.
Poskytuje neobmedzené možnosti získavania kvalitnej prípravy na povolanie a zvýšiť ich kredit a možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Navyše poskytuje študentom nadštandardné benefity Tempus Clubu

Silné stránky duálneho systému vzdelávania:

 • Nadobudnutie praxe, kvalifikácie a výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Získanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Ušetrenie nákladov na zaškolenie nových zamestnancov
 • Finančné stimuly a možnosť odpisovania nákladov pre zamestnávateľov
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v úprave
 • Prijímanie žiaka spolu so zamestnávateľom
 • Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
 • Motivácia žiaka finančným a hmotným zabezpečením k lepším pracovným a študijným výkonom
 • Osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie pracovnej morálky
 • Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
Predáváme vozidlá značiek