Cenník normohodin

Cenník normohodín
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
Mechanická 23,60 € 28,32 €
Diagnostická 23,60 € 28,32 €
Klampiarska 29,50 € 35,40 €
Lakovnícka 29,50 € 35,40 €
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios